Pedido mínimo 20€ / Envíos GRATIS a partir de 40€ / Envíos en 24/48 h

Política de privacitat

A BENDITO PROBLEMA, SL, d’ara endavant, COLMADO SINGULAR, estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que KOILIA KOefectua en aquest lloc web:

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

BENDITO PROBLEMA, SL és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.
Pot contactar-nos en l’adreça C/Sant Pau 12, 08182 Sant Feliu de Codines, Barcelona o a  info@koiliako.com.

2. Per a què tractem les seves dades personals de contacte?

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, seran tractades per KOILIA KO, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, conèixer l’opinió dels usuaris, respecte als productes oferts en la present pàgina web, o específicament per a la finalitat indicada en el propi formulari.

En el cas que ho hagi autoritzat expressament mitjançant la marcació de la casella corresponent o realitzant la subscripció a la newsletter en l’apartat específic per a això en aquesta web, tractarem les seves dades per remetre’l informació periòdica sobre noves promocions, productes, serveis o activitats de KOILIA KO relacionades amb el sector alimentari.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades de caràcter personal és el consentiment manifestat per l’usuari mitjançant l’emplenament i enviament del formulari corresponent, per a les finalitats anteriorment expressades.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

4. Per quan de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, si s’escau, pel temps que no hagi manifestat l’oposició a l’enviament de comunicacions comercials.

Si no desitja continuar rebent e-mails de KOILIA KO només ha d’enviar un missatge a info@koiliako.com  indicant la seva adreça d’e-mail i que desitja donar-se de baixa de la Newsletter. No obstant això, en cada comunicació s’indicarà l’adreça electrònica on pot sol·licitar la baixa.

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari podrà comunicar-nos-ho, per correu electrònic a info@koiliako.com.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades  personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i/o en els supòsits previstos segons Llei.

En el cas de subscriure’s a la nostra Newsletter, l’informem que utilitzem l’aplicació Hubspot per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Hubspot, Inc. per a la prestació del servei, basada en una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, conforme a la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’adequació de la protecció conferida per l’Escut de la privacitat UE-EEUU).

Així mateix, l’informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris, a fi de controlar l’obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts en els correus i recollir informació com l’adreça IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per a poder elaborar amb la informació recaptada informes de seguiment de les campanyes així com millorar l’efectivitat dels serveis de Hubspot. Per a més informació pot consultar la Política de Hubspot.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
– Dret a oposar-se al tractament.
– Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigit a direcció C/Sant Pau 12, 08182 Sant Feliu de Codines.

En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).